• Produkty                                                                                                             Informace   |   Fotogalerie   |   Výsledky testů & Certifikáty

   

      Úvodní informace:

        Nanovlákna, poprvé popsaná v US Patentu #692,631 v roce 1902 se již dlouhou dobu využívají v oblasti filtrace a jejich přínos pro filtrační materiály je
        značný.Pokrok dosažený ve vývoji výrobní technologie přinesl snížení nákladů při průmyslové výrobě nanovláken, zvýšil kvalitu struktury a tím umožnil
        jejich začlenění mezi stávající používané filtrační materiály. Nanovlákna dokáží významným způsobem zlepšit vlastnosti Vašich filtračních materiálů,
        což Vám umožní produkovat materiály vyšší kvality a tím pádem kvalitnější finální výrobky s vyšší přidanou
        hodnotou.Zvýšená filtrační efektivita a dobrá propustnost v průběhu pracovního cyklu filtru zajistí uživatelům
        podstatné zlepšení funkce filtrů, snížení provozních nákladů dosažených nižší spotřebou energie a nižšími náklady
        na servis a údržbu zařízení, delší životnost filtru i samotného zařízení.
        Innofibers s.r.o. nabízí výrobcům filtrů spolupráci při hledání optimálních parametrů nanovlákenné vrstvy, tak aby
        náklady bylo možno adekvátně vyjít vstříc vzrůstajícím požadavkům filtračního trhu.
        Typický průměr vláken v našich produktech je 80 až 350 nanometrů ,typická plošná hmotnost 0,03 - 0,3 g/m2.Nejčastěji používaným polymerem
        pro výrobu vláken je PA6 (polyamid).

   

      Fotogalerie: (elektronový mikroskop)

  Photo Copyright ELMARCO s.r.o.
    Nanovlákenná struktura

   

    Struktura celulózy

   

    Nanovlákenný povrch na celulózovém VAC filtračním papíru.
    Povšimněte si prosím diametrálního rozdílu ve velikosti vláken celulózy a nanovlákenné struktury, který
    je v tomto rozlišení výborně patrný.

   

      Výsledky testů & Certifikáty:

     Výsledky testování AntimicrobeWebTM ze srpna 2006, prováděného laboratoří NELSON Laboratories Inc., Salt Lake City, USA.
     AntimicrobeWebTM je materiál používaný při výrobě operačních ústenek.

  Open with new window Open with new window

   


     Výsledky testů prováděných firmou PALAS, Německo, v průběhu WFC10 (Světový filtrační kogres a výstava v Lipsku v dubnu 2008.
     Testovaným materiálem byl FILTIN PA6 008 (Neenah celulos. papír pro vzdušnou filtraci, gramáž 120 gsm, polymer PA6, plošná hmotnost nanovrstvy
     0,08 gsm).
     Porovnávací graf ukazuje rozdíly hodnot naměřených na filtračním papíře bez nanovlákenného povrchu a s nanovrstvou.

  Open with new window Open with new window Open with new window

   


                                                 Laboratorní test s NaCl                                          Test VAC filtračního papíru dle DIN 44956/2

  Open with new window                                 Open with new window